f88 cá độ

Formula Reference

To Convert From To Multiply By
Lbf/in2 (psi) pascal (Pa) 6894.757
pascal (Pa) Lbf/in2 (psi) 1.4504E-4
g/cm3 Lbm/ft3 62.427974
Lbm/ft3 Kg/m3 16.01846
Lbm/in3 Kg/m3 27,679.90
Lbm/ft3 g/cm3 0.01601846
Volts/mil kV/mm 0.039370
mil (0.001 inch) cm 2.54E-3
cm mil 393.70
MPa(m1/2) psi(in1/2) 910.06
J/(g-°C) BTU/(lb-°F) 0.239006
BTU/(lb F) J/(g-°C) 4.184000
Joule (J) cal (thermochemical) 0.2390057
cal (thermochemical) Joule (J) 4.184000
Joule (J) BTU (thermochemical) 9.4845E-4
BTU (thermochemical) Joule 1045.350
µm/(m-°C) µin/(in-°F) 0.55556
µin/(in-°F) µm/(m-°C) 1.80
cm3/Kg in3/lb 0.027680
in3/lb cm3/Kg 36.127
W/(mK) BTU in /(hr ft2 F) 6.9334713
BTU in /(hr ft2 F) W/(mK) 0.1441314
(Jm)/(min m2 C) W/(m-K) 0.016667
W/(m-K) (Jm)/(min m2 C) 60
fun88 cazino đăng nhập fun88 link đăng nhập fun88 dang nhap fun88 cá độ bóng đá trực tuyến fun88